create an app engine datastore entity with low-level api

package myweb.learn;

import java.io.PrintWriter;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Vector;

import com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService;
import com.google.appengine.api.datastore.DatastoreServiceFactory;
import com.google.appengine.api.datastore.Entity;
import com.google.appengine.api.datastore.Text;

public class CreateEntity {

	public static void test(PrintWriter out) {
		out.println("start create Test1");

		DatastoreService ds=DatastoreServiceFactory.getDatastoreService();
		Entity entity=new Entity("Test1");

		//single value
		entity.setProperty("boolean1", false);
		//entity.setProperty("char1", 'c'); //x char is not supported
		entity.setUnindexedProperty("string1", "string");
		entity.setProperty("int1", 34); //save as long
		entity.setProperty("long1", 234l);
		entity.setProperty("date1", new Date());
		entity.setProperty("float1", 46.4f); //save as double
		entity.setProperty("double1", 444.4d);
		entity.setProperty("text1", new Text("this is text type") );

		//array and list
		String[] stringArray={"one","two","three"};
		//entity.setProperty("array1", stringArray); //array of string is not supported
		entity.setProperty("list1", Arrays.asList(stringArray));

		Vector v=new Vector();
		v.add(1);
		v.add("one");
		v.add(34.4);
		v.add(new Date());
		entity.setProperty("mix", v); //save as list

		Map<String, Long> map=new HashMap<String, Long>();
		map.put("Mon",1l);
		map.put("Tue", 2l);
		//entity.setProperty("map1", map); //map is not supported

		ds.put(entity);
		out.println("id="+entity.getKey().getId());
	}
}
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s