KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

KINH ĐỌC HÀNG NGÀY  DẤU THÁNH GIÁ  Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và… Đọc tiếp KINH ĐỌC HÀNG NGÀY

create an app engine datastore entity with low-level api

package myweb.learn; import java.io.PrintWriter; import java.util.Arrays; import java.util.Date; import java.util.HashMap; import java.util.Map; import java.util.Vector; import com.google.appengine.api.datastore.DatastoreService; import com.google.appengine.api.datastore.DatastoreServiceFactory; import com.google.appengine.api.datastore.Entity; import com.google.appengine.api.datastore.Text; public class CreateEntity { public static void test(PrintWriter out) { out.println(“start create Test1”); DatastoreService ds=DatastoreServiceFactory.getDatastoreService(); Entity entity=new Entity(“Test1”); //single value entity.setProperty(“boolean1”, false); //entity.setProperty(“char1”, ‘c’); //x char is not supported entity.setUnindexedProperty(“string1”, “string”); entity.setProperty(“int1”, 34);… Đọc tiếp create an app engine datastore entity with low-level api

AppEngine Datastore Overview (based on Java SDK)

In this post, I’d like to share some of my development experience with AppEngine’s data storage facility called BigTable. As you might already know, BigTable is different from a widely known relational persistence (RDBMS) in a way that it deals with Entities and Keys as opposed to tables and rows. It might not seem too obvious… Đọc tiếp AppEngine Datastore Overview (based on Java SDK)

Thánh Crispin ở Viterbo (1668 – 1750)

Thánh Crispin tên thật là Phêrô Fioretti, sinh ở Viterbo, nước Ý. Ngài mồ côi cha ngay khi còn nhỏ. Vì hay đau yếu mà nhà lại nghèo, nên bà mẹ đã dâng cậu con trai năm tuổi cho Ðức Mẹ. Biến cố đó không bao giờ phai nhạt trong đầu Phêrô mà sau này… Đọc tiếp Thánh Crispin ở Viterbo (1668 – 1750)

THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, LINH MỤC (1515 – 1595)

Thánh Philipphê Nêrô sinh năm 1515 tạo Florence. Bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nhưng Philipphê có một bà Dì nhất mực yêu thương. Ngược lại Philipphê cũng rất vui tươi và ngoan ngùy đang cho mọi người yêu thích. Ngài hấp thụ được đức tin sâu xa nôi cha mẹ và các cha… Đọc tiếp THÁNH PHILIPPHÊ NÊRI, LINH MỤC (1515 – 1595)

Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 – 1764)

Vị linh mục tài giỏi và thánh thiện này sinh ở làng Voltaggio thuộc giáo phận Genoa nước Ý. Khi còn là thiếu niên, thấy ngài thông minh, hai vợ chồng người bạn của gia đình đưa ngài về Genoa cho ăn học. Trong thời gian ba năm ở đây, ngài được sự chú ý… Đọc tiếp Thánh Gioan Báptít Rossi (1698 – 1764)